نقش علمای گیلان در ترویج تشیع
63 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه مقدسه قم
تاریخ دفاع: 1396
نام استاد/نام دانشجو : اردشیر رمضانی
منطقه گیل و دیلم از قدیم الایام مهد تشیع بوده است. پیدایش و ترویج تشیع در این منطقه علل و عوامل فراوانی دارد. در این میان به نظر می رسد تلاش و کوشش علمای تشیع یکی از مؤثرترین عوامل فوق است. در این نوشتار در نظر داریم بر اساس مستندات معتبر تاریخی به نقش علمای گیلان در پیدایش و رواج شیعه در منطقه گیل و دیلم را مورد بحث و بررسی قرار دهیم بر اساس اعتقادات ما شیعه مذهب حقه اسلام است و ترویج تعالیم اسلام به ویژه تعالیم شیعه وظیفه ای همگانی است. بحث و بررسی روش و منش علمای سلف گیلان در پیدایش و ترویج تشیع می تواند هم به معرفی هویت ما مدد رساند و هم می تواند الگوی مناسبی برای رسیدن به اهداف مقدس جمهوری اسلامی باشد.