مجازات معاونت در حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و مصوب سال 1392 ایران
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نام استاد/نام دانشجو : امین حدادی