نظریه‏ هاى منشأ حیات و تکامل انواع نقد و بررسى
72 بازدید
محل نشر: معرفت سال هجدهم ـ شماره 144- آذر1388
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/09/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پرسش از منشأ حیات، از مباحث جدى عرصه‏هاى مختلف اندیشه است. در مورد منشأ حیات آراء مختلفى مطرح شده است. در این نوشتار، ضمن بررسى آراء پیرامون منشأ حیات، نظریه تکامل انواع داروین و اتباع وى به چالش کشیده شده و نشان داده مى‏شود که این نظریه به جاى پاسخ‏گویى به پرسش از منشأ حیات، به فرایند تکامل پرداخته است. این نظریه نه تنها در تبیین منشأ حیات، بلکه در توضیح فرایند پیدایش «انواع» نیز ناکام است و در آن از موضع یک دانشمند تجربى، اظهارنظرى فیلسوفانه مى‏شود. در ادامه مقاله، ضمن تبیین مهندسى آفرینش، اهمّ آراء موافقان و مخالفان نظریه تکامل انواع در بین اندیشمندان اسلامى و نیز نگاه قرآن کریم مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. کلیدواژه‏ها: منشأ حیات، نظریه تکامل انواع، انتخاب طبیعى، نظریه خلقت، ثبوت انواع، مهندسى آفرینش.