تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1373 
فلسفه غرب 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
1376 
دین شناسی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
18.00 
دکترا 
1391 
مبانی نظری اسلام 
دانشگاه معارف اسلامی 
19.03 
خارج